top of page

Integritetspolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Sju Små Hundar lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Sju Små Hundar lagrar och behandlar dessa.

Sju Små Hundars behandling av personuppgifter

Reviderad 2021-03-28

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Sju Små Hundar lagrar personuppgifter med enda syfte att kunna fullgöra relationen till dig. Personuppgifter kommer inte att användas för marknadsföring, ges ut till obehöriga eller ges/säljas vidare till andra företag eller personer.

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Sju Små Hundar lagrar och behandlar dessa. Sju Små Hundar hämtar in uppgifter direkt från dig. De uppgifter som inhämtas och behandlas är namn, postadress och telefonnummer. Uppgifter sparas två år efter senaste kundrelation.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Sju Små Hundar. Endast personen i fråga har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om hen. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Sju Små Hundar

Skansvägen 1

136 70 Vendelsö

bottom of page